Salmars store «Ocean Farm» var første utviklingskonsesjonen som kom i drift, men i løpet av få dager blir også den første av «Aquatraz» -merdene hos Midt-Norsk Havbruk (bildet) utplassert på en lokalitet i Nord-Trøndelag og fylt med fisk.

I løpet av de neste halvannet til to år vil man få mer informasjon om hvor godt  disse to anleggstypene egner seg for storskala industrielt oppdrett.  «Ocean Farm har allerede erfart at små avvik under driften kan gi slagside med tilhørende risiko for rømming, selv om antallet fisk som unnslapp ved et uhell i september  antas å være beskjedent.   Vi håper å komme med mer informasjon om Aquatraz i neste nyhetsbrev.

(Kilde: https://www.kyst.no/article/skal-ha-fisk-i-aquatraz-merden-neste-uke/ )