Andelen laksesmolt som produseres i norske RAS-anlegg er sterkt økende, og andelen av den norske årsproduksjonen på over 300 millioner er trolig mer enn 30 % allerede.

Jesper Heldbo fra det danske bransjeorganisasjonen AquaCircle vil gi deltakerne på den nordiskeworkshopen «Fish health and welfare for fish reared in RAS» en oversikt over utviklingen for resirkulerings-akvakulturen i de nordiske landene. Heldbo har lang efaring fra både industri og forskning, og har bl.a vært rådgiver for fiskerisamamrbeidet i Nordisk Ministeråd.