MarLife er biomarin medlemsorganisasjon og et innovasjonsnettverk som har som mål a mobilisere store aktører innen innovasjon, kapitaleiere, produsenter, leverandører og akademia. Vårt fokus er på de tre biomarine industrisektorene fiskeri, akvakultur og marine ingredienser / bioteknologi.

Høringsforslag om ny PD-forsktift

Denne våren har et forslag til ny pankreassykdom (PD) forskrift vært ute på høring, noe som har ført til debatt.Målet med den nye forskriften er å hindre spredning av PD sørover og nordover fra PD-sonen, begrense konsekvenene av PD i PD Sonen, samt å tilrettelegge for...

les mer

Luseresistent Laks

Aquagen hadde i sin årlige seminarserie «Generasjonsskiftet» fokus på lakselus, hva som plager lusa og resistens.  Bakgrunnen for seminarserien er basert på forskning gjort hos Sea Lice REseach Centre (SLRC) på Universitetet i Bergen i Samarbeid med CIGENE ved Norges...

les mer