Aquagen hadde i sin årlige seminarserie «Generasjonsskiftet» fokus på lakselus, hva som plager lusa og resistens. 

Bakgrunnen for seminarserien er basert på forskning gjort hos Sea Lice REseach Centre (SLRC) på Universitetet i Bergen i Samarbeid med CIGENE ved Norges miljø- og biovitenskaplige Universitet. Forskningen har hatt som mål å forstå samspillet mellom laks og lakselus gjennom å undersøke genuttrykket hos lus på luseresistens laks