Denne våren har et forslag til ny pankreassykdom (PD) forskrift vært ute på høring, noe som har ført til debatt.

Målet med den nye forskriften er å hindre spredning av PD sørover og nordover fra PD-sonen, begrense konsekvenene av PD i PD Sonen, samt å tilrettelegge for flest mulige anlegg innenfor PD-sonen er fri for sykdom.
 
Høringsfristen ble satt til 1. juni og endelig vedtak blir trolig fattet i løpet av august. 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>