Den 19 – 20 november arrangeres workshopen «Helse og velferd for fisk som opprettes i resirkuleringsanlegg (RAS)» med Veterinærhøgskolen, NMBU i Oslo som vertskap.    Fokus for møtet er bevisst satt på fisken sjøl, på å utveksle erfaringer fra praktisk helsearbeid, og kunnskap om hvordan fiskens helse og velferd kan bli best mulig.  Workshopen vil foregå på engelsk og eventuelle abstrakt må være sendt inn innen 15. oktober.

Mer informasjon om workshopen finner du her.