Det er to oppdrettsarter som det er i vinden. Rognkjeks har i antall gått forbi regnbueørret, og er nå Norges nest mest oppdrette art. For lakseoppdrettere   betyr dette at det i i alt, inkludert leppefisk og villfangst vil være en tilgjengelighet på 50 millioner rensefisk.
 
Torsk som oppdrettsart opplever også en stor interesse. Samtidig er det en utfordring med en lav produksjon av torskeyngel, noe som bremser utviklingen av næringen.
Kilde: kyst.no

Foto: Kommunikasjonsavdelingen, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Aquagen hadde i sin årlige seminarserie «Generasjonsskiftet» fokus på lakselus, hva som plager lusa og resistens. 

Bakgrunnen for seminarserien er basert på forskning gjort hos Sea Lice REseach Centre (SLRC) på Universitetet i Bergen i Samarbeid med CIGENE ved Norges miljø- og biovitenskaplige Universitet. Forskningen har hatt som mål å forstå samspillet mellom laks og lakselus gjennom å undersøke genuttrykket hos lus på luseresistens laks