U-konsesjon settes i drift

Salmars store «Ocean Farm» var første utviklingskonsesjonen som kom i drift, men i løpet av få dager blir også den første av «Aquatraz» -merdene hos Midt-Norsk Havbruk (bildet) utplassert på en lokalitet i Nord-Trøndelag og fylt med fisk. I...

Oppløftene Oppdrett

Det er to oppdrettsarter som det er i vinden. Rognkjeks har i antall gått forbi regnbueørret, og er nå Norges nest mest oppdrette art. For lakseoppdrettere   betyr dette at det i i alt, inkludert leppefisk og villfangst vil være en tilgjengelighet på 50 millioner...

Luseresistent Laks

Aquagen hadde i sin årlige seminarserie «Generasjonsskiftet» fokus på lakselus, hva som plager lusa og resistens.  Bakgrunnen for seminarserien er basert på forskning gjort hos Sea Lice REseach Centre (SLRC) på Universitetet i Bergen i Samarbeid med CIGENE ved Norges...