Sterk vekst i nordisk resirkulering

Andelen laksesmolt som produseres i norske RAS-anlegg er sterkt økende, og andelen av den norske årsproduksjonen på over 300 millioner er trolig mer enn 30 % allerede. Jesper Heldbo fra det danske bransjeorganisasjonen AquaCircle vil gi deltakerne på den...

Helse og velferd for fisk i RAS.

  Den 19 – 20 november arrangeres workshopen «Helse og velferd for fisk som opprettes i resirkuleringsanlegg (RAS)» med Veterinærhøgskolen, NMBU i Oslo som vertskap.    Fokus for møtet er bevisst satt på fisken sjøl, på å utveksle erfaringer fra praktisk...

Oppløftene Oppdrett

Det er to oppdrettsarter som det er i vinden. Rognkjeks har i antall gått forbi regnbueørret, og er nå Norges nest mest oppdrette art. For lakseoppdrettere   betyr dette at det i i alt, inkludert leppefisk og villfangst vil være en tilgjengelighet på 50 millioner...

Høringsforslag om ny PD-forsktift

Denne våren har et forslag til ny pankreassykdom (PD) forskrift vært ute på høring, noe som har ført til debatt. Målet med den nye forskriften er å hindre spredning av PD sørover og nordover fra PD-sonen, begrense konsekvenene av PD i PD Sonen, samt å tilrettelegge...

Luseresistent Laks

Aquagen hadde i sin årlige seminarserie «Generasjonsskiftet» fokus på lakselus, hva som plager lusa og resistens.  Bakgrunnen for seminarserien er basert på forskning gjort hos Sea Lice REseach Centre (SLRC) på Universitetet i Bergen i Samarbeid med CIGENE ved Norges...