Om oss / About us

OM Marlife

About Marlife

 

Marlife er en biomarin medlemsorganisasjon og et innovasjonsnettverk som fokuserer på industrisektorene fiskeri, akvakultur og marine ingredienser / bioteknologi.

Målet vårt er å bidra til å videreutvikle den biomarine industrien og vi fokuser på å:

  • formidle våre aktiviteter og store trender i den biomarine sektoren
  • optimalisere det offentlige rammeverket for marin forskning og innovasjon.

Marlife organisert som en «forening». Vi er finansiert av sine medlemmer og offentlige midler i form av prosjektstøtte og frivillige timesbaserte bidrag.

 

 

MarLife is an independent cross sector network focusing on innovation in all three biomarine industries: Fisheries – Aquaculture – Marine ingredients/ biotech.

Our goal  advance the bio marine industry, by foucsing on:  

  • communicating our own activities and highlight major trends in the biomarine sector
  • optimizing public frameworks for marine research and innovation

Our network is organized as a ‘Member Association’  that is currently funded by both private and public sector resources (financial resources, public grants, research & innovation projects and various man hour contributions).

Aktiviteter

I dag funger vi som observatør i den nasjonale foreningen og nettverket Storby Marin. Marlife vil formidle aktiviterer og nyheter fra nettverket til våre medlemer og andre intereserte aktører.  Mer om Storby Marin kan du lese om her.

 

MarLife er initiativtaker til «Global Aquaculture Initiative Norway» (GAIN). GAIN som har som mål å bidra til at mennesker og lokalsamfunn i utviklingsland skal kunne oppleve havbruk som en drivkraft for økonomisk utvikling og vekst slik vi har gjort det i Norge.

Vi er overbevist om at oppdrett kan gi økonomisk livskraft til lokalsamfunn og bli en bærekraftig levevei for mange –  slik det har blitt i Norge.  Norge og norske aktører bør derfor gi av sine unike erfaringer, og organisere strategisk støtte til fiskeoppdrett i regioner hvor forholdene ligger til rette.  «Fish Farming Development Centers» som kan levere sentrale innsatsvarer og -tjenester i startfasen.

Mer info om oppropet og initiativet kan du få ved å  hevende deg på e-post til secretariat@marlife.org   

 

 

 

 

 

Tidligere Prosjekter

Vi støttet og bidratt til større prosjekter som Marlife Storby prosjektet ”Havlandet Norge” i regi av Marelife Storby, Bio-verdi rapporten og DNA sporing av rømt laks

Les om flere av våre tidligere prosjekter ved å trykke her.

Bilde fra «Marine Innovation day».

Historikk

Siden starten i 2007 har MarLife gjennomført flere prosjekter og arrangert seminarer og konferanser som Marine Innovation Day.  

Videre har MarLife  blant annet vært inisativtaker til North Atlantic Seafood Forum (NASF) og prosjekter som «Bio-Verdi» og «Havlandet Norge».