MarLife er biomarin medlemsorganisasjon og et innovasjonsnettverk som har som mål a mobilisere store aktører innen innovasjon, kapitaleiere, produsenter, leverandører og akademia. Vårt fokus er på de tre biomarine industrisektorene fiskeri, akvakultur og marine ingredienser / bioteknologi.

Helse og velferd for fisk i RAS.

  Den 19 – 20 november arrangeres workshopen "Helse og velferd for fisk som opprettes i resirkuleringsanlegg (RAS)" med Veterinærhøgskolen, NMBU i Oslo som vertskap.    Fokus for møtet er bevisst satt på fisken sjøl, på å utveksle erfaringer fra praktisk...

les mer

Oppløftene Oppdrett

Det er to oppdrettsarter som det er i vinden. Rognkjeks har i antall gått forbi regnbueørret, og er nå Norges nest mest oppdrette art. For lakseoppdrettere   betyr dette at det i i alt, inkludert leppefisk og villfangst vil være en tilgjengelighet på 50 millioner...

les mer

Høringsforslag om ny PD-forsktift

Denne våren har et forslag til ny pankreassykdom (PD) forskrift vært ute på høring, noe som har ført til debatt.Målet med den nye forskriften er å hindre spredning av PD sørover og nordover fra PD-sonen, begrense konsekvenene av PD i PD Sonen, samt å tilrettelegge for...

les mer